Phong cách Đông Dương

PHONG CÁCH ĐÔNG DƯƠNG.
“Phong cách Đông Dương “ – Indochine Style là một phong cách thiết kế được hình thành trong 1 khoảng thời gian tương đối ngắn , những năm cuối thế kỷ 18 đến giưa thế kỷ 20 , khi đế quốc Pháp tiến hành thực dân hóa các nước thuộc địa trong khu vực Đông Dương ( Việt Nam, Lào, Campuchia) để hình thành nên Liên Bang Đông Dương thuộc Pháp. Nói cách khác “ Phong cách Đông Dương “ là phong cách do người Pháp sáng tạo ra khi kết hợp với phong cách kiến trúc và văn hóa các nước bản địa tại khu vực Đông Dương.
 
HỢP NHẤT VĂN HÓA ĐÔNG TÂY.
Phong cách Đông Dương là sự hợp nhất tinh tế và đặc sắc giữa 2 nền văn hóa Đông Tây hoàn toàn khách nhau. Nhưng sự kết hợp đó đã tạo ra 1 phong cách mới, 1 phong cách phù hợp với triết lý , quan điểm mỹ thuật truyền thống , văn hóa và cảnh quan của các nước thuộc địa . Phong cách Đông Dương ra đời tại phương Đông là nơi có 2 nền văn minh lớn của nhân loại : Trung Quốc và Ấn Độ . Các nước thuộc địa Đông Dương đều bị ảnh hưởng và chi phối nhiều bởi 2 nền văn minh này nên phong cách Đông Dương là sự hợp nhất có hơi hướng của văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ . Phong cách Đông Dương là sự hợp nhất của kiến trúc Pháp và văn hóa kiến trúc bản địa.Mỗi nước trong khu vực Đông Dương đem lại những đặc trưng của dân tộc kết hợp với phong cách Pháp để tạo ra một phong cách Đông Dương đặc trưng riêng của mỗi nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mua theme