Gioi House

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu từ: HUỲNH VĂN GIỚI
  • Địa chỉ: Lưu Quý Kỳ. Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
  • Diện tích: 190 m2

Album ảnh dự án

Mua theme